Navigace

Obsah

Památky

Kostel svaté Kateřiny v Pavlíkově

Nemovitá kulturní památka. Historie kostela v Pavlíkově sahá do 14. století, nynější barokní objekt pochází z druhé poloviny 18. století. V blízkosti kostela (za budovou úřadu městyse) se v minulosti nacházela kaple sv. Vojtěcha, obklopená hřbitovem. V roce 1950 byl kostel zrušen a odsvěcen. V roce 1981 kostel převzalo do správy okresní muzeum a galerie v Rakovníku, které plánovalo využít kostel jako depozitář. Tomu měla předcházet nutná oprava kostela. Jelikož se muzeu nepodařilo získat na opravu peníze, požádalo o zrušení památkové ochrany kostela a jeho demolici. Žádost byla naštěstí zamítnuta.

Areál kostel svatého Štěpána ve Skřivani

Nemovitá kulturní památka. Jedná se o renesanční stavbu s počátky ve 14. století a do nynější podoby upravené v první polovině 19. století, kdy došlo ke snížení a zjednodušení původní vysoké a výrazně členité střechy. V kostele se v minulosti udržoval zvláštní zvyk: od 10. května do 26. prosince zdobil oltář obraz svatého Isidora, a od 26. prosince do 10. května obraz svatého Štěpána. S kostelem sousedí pozoruhodná dřevěná zvonice, pravděpodobně z druhé poloviny sedmnáctého století. Jedná se o jednu z pouhých tří dřevěných zvonic na Rakovnicku. Do roku 1838 kostel obklopoval hřbitov, uzavřený kamennou zdí s klenutou bránou. Část zdi s bránou se dochovala dodnes.

Zámek ve Skřivani

Nemovitá kulturní památka. Zámek ve Skřivani založen pravděpodobně v 17. století, posledními šlechtickými majiteli zámku byli do roku 1921 křivoklátští Fürstenberkové. Po znárodnění objektu v roce 1948 došlo k devastaci zámku a jeho necitlivým přestavbám. Nynější majitel postupně vrací zámku jeho původní ráz. Zámek je součástí velkého hospodářského dvora s pozoruhodnou sýpkou, snad již ze 17. století. Podle pověsti spojovala zámek se sousedícím kostelem tajná chodba.

Rodný dům Karla Šímy – Šimanovského ve Skřivani

Karel Šíma – Šimanovský (1826-1904) byl jedním z největších českých divadelních herců 19. století, proslul zejména v skahespearovských rolích. Šímův rodný dům čp. 9  označuje od roku 1907 pamětní deska. Vyřezávaný rám pamětní desky symbolicky připomíná Šímovo původní povolání – řezbářství. Rodní dům Karla Šímy je rovněž pěknou ukázkou skřivaňské lidové architektury.

Lidová architektura ve Skřivani

Ve Skřivani se dochoval působivý soubor lidové architektury, zejména roubené domy. Pocházejí vesměs z konce 18. a počátku 19. století a jejich typickým znakem jsou sedlové střechy výrazně přesahující nad zápraží. Nejcennější stavbou je roubený chlév
při čp. 4 (č.e. 017) v severozápadním koutu návsi. Chlév je nemovitou kulturní památkou. Pěkné roubené i zděné chalupy najdete však rozeseté po celém obvodu návsi a také v okrajové části Skřivaně pod kostelem.

Další památky

 

Stránka

  • 1

Kostel sv. Kateřiny v Pavlíkově

Kostel sv. Kateřiny v Pavlíkově

Rodný dům Karla Šimanovského ve Skřivani

Rodný dům Karla Šimanovského ve Skřivani

Dřevěná zvonice ve Skřivani

Dřevěná zvonice ve Skřivani

Kostel a dřevěná zvonice ve Skřivani

Kostel a dřevěná zvonice ve Skřivani

Roubený chlév (kulturní památka) ve Skřivani

Roubený chlév (kulturní památka) ve Skřivani

Lidová architektura ve Skřivani

Lidová architektura ve Skřivani

Zámek ve Skřivani

Zámek ve Skřivani

Zrestaurovaný kříž na Chlum.

Zrestaurovaný kříž na Chlum.


Stránka

  • 1