Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ  O  DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ  VOLEB  DO  EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

Starosta Městyse Pavlíkov podle §32 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje:

 

1. Volby do Evropského parlamentu se konají:

v pátek 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 a

v sobotu 25.5.2019 od 8:00 do 14:00

 

2. Místem konání jsou volební okrsky:

Označení volebního okrsku Sídlo volebního okrsku
Číslo 1 Pavlíkov (obecní úřad, č.p. 185)
Číslo 2 Skřivan (sokolovna, knihovna)
Číslo 3 Tytry (místnost u obecní garáže)
Číslo 4 Chlum-Ryšín (KD Chlum, knihovna)

 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Pavlíkově dne 9.5.2019

                                                                          Miroslav Macák

                                                                          starosta městyse

 

 

Vyvěšeno: 9. 5. 2019

Datum sejmutí: 25. 5. 2019

Zodpovídá: Hana Vejříková

Zpět