Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Část 6

Pamětní kniha obce Pavlíkov

Hrazení strží

V letech 90tých přikročilo okres. zastupitelstvo k hrazení strží a roklin v mnoha obcích v okrese. Na žádost svého člena Fr. Pánka byly pojaty do této akce obecní stráně od „Černých hromad“ až k potoku Krčelák a zalesněny, aniž by byl požadován na obci nějaký příspěvek. V uvedeném desetiletí, k návrhu delegáta Zemědělské rady (Fr. Pánek) zalesněny méně plodné a svahové pozemky soukromníků nad Krčelem pomocí subvence Českého odboru zemědělské rady.

Obávaný soused Křeček

Za úřadování obecního starosty Čeňka Vaita z čp. 55 a po něm Josefa Vydry z čp. 29 vystěhoval se soused Vydra na Kralovicko. Usedlost po něm koupil Křeček, který měl dříve chalupu v Nouzově. Tento nový soused byl velmi obávaný a nebezpečný cizímu majetku. Nebylo dne, aby nebyl se svými společníky provedl krádež buď v obci neb v okolí. Ač dohlíželi naň ve dne v noci četníci rakovničtí, slabečtí a křivoklátští, přece děly se krádeže v úžasné míře. Tentýž byl příslušníkem obce Lišan, a ač obecní starosta Čeněk Vait žádal o vystěhování jeho z obce zdejší do jeho obce domovské, nebylo hejtmanstvím vyhověno z důvodů, že zde je lépe kontrolován, jelikož se zde stýkají 3 četnické patroly. Byl v obci asi 7 roků, ale větší část této doby dlel ve vězení. Konečně byl nucen statek prodati, jelikož na něm vázlo mnoho dluhů. Bydlel v čp. 50 (nyní Fr. Pánek, vedle Čermáka). V té době, co zde bydlel, shořela mu stodola na dvoře, kterou dle veřejného mínění zapálil si sám. Statek Čermákův požárem velice byl ohrožen a jen nadlidskou námahou podařilo se mladým hasičům doškovou střechu uhájiti, ač několikrát vzplanula. Konečně odstěhoval se Křeček do Lišan, kde pracoval jako dělník v panském dvoře. Jelikož stále prováděl zlodějské řemeslo, byl při krádeži selátek zpozorován a synem hospodáře zastřelen, přenesen na náves, kde jej ráno našli mrtvého. Jak žil, tak umřel. Ten, jenž jej zastřelil, byl zatčen, jelikož rána z pušky jej prozradila, uvězněn, vyšetřován a pro nedostatek důkazů propuštěn. S velikou slávou byl uvítán ve své obci, že podařilo se mu odstraniti zlého člověka všem nebezpečného. I úřady byly tomu povděčny. Potud senátor p. Fr. Pánek.

Spor o pastviny

Ihned v počátku svého příspěvku zmiňuje se pan senátor o při o obecní pozemky. Tento spor vznikl o pastviny na „Průhoně“, které měly býti rozděleny jednotlivým občanů. Josef Vosyka tehdy bydlící v čp. 67 postavil se proti zamýšlenému dělení (bylo to kol roku 1880). Spor vedl s obcí a skončil jej pro obec úspěšně až u nejvyššího soudu ve Vídni. Pastviny byly prohlášeny majetkem obce a byly v následujících letech změněny částečně v pole a částečně byly zalesněny.

Židé v Pavlíkově

V obci bývali též Židé. Jest známo, že usedlost čp. 12, kterou vlastní nyní Anna Moravcová, měl Žid Abeles. Také v čp. 3 býval Žid, který byl obchodníkem a tabáčníkem. V čp. 47 byli Židé Mareček a Munda, kteří byli podomními obchodníky. Nyní po mnoho let není v obci Žida.

Povodeň v roce 1872

R. 1872 postižena naše obec povodní, která obsáhla celé Podbrdsko, a způsobeny tu značné škody. V zápise o této povodni se praví, že Pavlíkov spolu se Senomaty, Vel. Újezdem, Šanovem, Hostokryji, Modřejovicemi, Lubnou, Zavidovem, Krakovem, Rousinovem, Přílepy, Příčinou a Slabcemi, dostal 23 105 zlatých státní neúročitelné zálohy.

Válka roku 1866

Válka r. 1866 Pavlíkov málo zastihla. Lidé sice před Prušáky utíkali a stěhovali se do lesů i s dobytkem a rodinami, ale když poznali jejich kázeň, vraceli se. Bylo již příměří, když do Pavlíkova zavítali poprvé Prušáci, a to ještě omylem. Táhli na plzeňskou stranu od Rakovníka. Důstojník vedoucí transport tázal se kdekoho – ovšem německy – na Kralovice. Jméno to zkomolil na Kalubice (okres Křivoklát) a proto se objevili v Pavlíkově. Odtud táhli přes Hvozd k Plzni. V Pavlíkově po dobu 3 neděl byli usedlí pruští dělostřelci.

Veřejný soud

Tam, kde jest dnes č. 10 (Václav Bureš) bývala před časy hájovna. Když vystavěna byla hájovna ve Všetatech, koupil tuto usedlost Bureš, který zván „dominikálem“ a platíval všech daní 30 zlatých. Tam, kde stojí domek čp. 62 (Franěk), byl až do času Josefa II. tzv. „veřejný soud“: pro mužské byla tu „kláda“, pro ženské „trdlice“. Pro které přestupky, a jakým způsobem bylo tu trestáno, není známo.


Pokračování
 

 

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

munipolis

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

linka bezpečí

linka bezpečíllinka bezpečí

elektro seidl

Aktuální teplota

20.5.2024 02:05

Aktuální teplota:

9.7 °C

Vlhkost:

100.0 %

Rosný bod:

9.7 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2