Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Část 8

Pamětní kniha obce Pavlíkov

Odvody

(23. 3.) Byly odvody 37-42letých a ze 12 byl odveden 1, který narukoval 1. května. Hned po těchto odvodech ministerstvo vojenství nařídilo domobraneckou povinnost (19. 4.) od 18-50 let.

Sbírka a soupis kovů

Provedena byla v obci sbírka kovů a sebrány byly 2 kg kovových předmětů. Současně proveden soupis kovů v soukromých budovách (před tím byl soupis kovů v soukromých budovách (před tím byl soupis kovů v budovách veřejných, jako v hostincích apod.), který provedl říd. uč. Macák se starostou obce Bohumilem Kučerou, který po celou válku v obci naší starostoval (byl z čp. 87). Sepsáno bylo 177 mosazných klik a 11 okenních kování.

Odvody

(23. 4.) Byl odvod 18letých a z 12 těchto dětí odvedeno bylo jich 6, a ti narukovali 23. června. (12. 5.) Byly odvody 19ti až 23letých a byly (27. 5.) odvody 24-26letých. Z těchto dvou skupin z 28 odvedeno bylo 12 mužů a ti narukovali částečně 21. června a částečně 15. července. (23. 5.)

Vstup Itálie do války

Itálie vypovídá válku Rakousku. Bylo to v době, kdy ruská armáda stála v Karpatech a čekalo se denně, že Rakousko bude rozdrceno. Vyhlášení války Itálií naše skryté naděje byly posíleny v jistotu. Stanovisko Itálie bylo značným překvapením, neboť měla s Rakouskem a Německem spojeneckou smlouvu.

Soupis obilí

(25. - 26. 5.) Byl nový soupis zásob obilnin a sepsáno bylo pšenice 3 472 kg, žita 5 567 kg, ječmene 910 kg, ovsa 8 681 kg, kukuřice 20 kg. Mouky pšeničné bylo 6 965 kg, žitné 10 361 kg, ječné 543 kg, krupičky 4 kg, krup 5 ½ kg. Bylo vypočteno, že zásoby tyto stačí do 15. srpna 995 obyvatelům.

Odvody

(23. 6.) Byly opětné odvody 18letých a 6 odvedených narukovalo 15. října.

Oslava dobytí Lvova

(24. 6.) Byla oslava dobytí Lvova. Stalo se totiž, co nikdo neočekával. Rusové, následkem zrady svých generálů – germanofilů, na které měla vliv carevna ruská – původu německého – byli v Karpatech poraženi a během několika měsíců zatlačeni daleko do ruského území. Na tomto postupu ovšem znovu dobyt Lvov i pevnost Přemyšl. Toto znovudobytí se slavilo s velkou okázalostí na rozkaz úřadů politických i školních. Byly to slavnosti „nakomandované“ a vnucené. Spojeny byly se slavnostními bohoslužbami v katolických chrámech. Běda tomu, kdo zastávaje nějaký úřad, neúčastnil se takové slavnosti. Byl prohlášen za vlastizrádce a souzen, vězněn, by i popraven.

Odvody

(26. 6.) Byly odvody 37-42letých a 29. 6. Byly odvody 42-50letých, kterých dostavilo se k odvodu 18 a odvedeno jich bylo 10. Narukovali ve dvou termínech, a sice 14. a 21. ledna 1916.

Ceny

V červnu 1915 byly již ceny značně vyšší než před rokem. Tak např. 100 kg žita bylo za 48 K, 1 kg hovězího masa 4,20 K, 1 kg rýže 1 K, 1 kg másla 4,40 K, 1 kg sádla 6 K, 1 syreček 8 h, 1 vejce 12 h, 1 l mléka 20  h, jedno sele 34 K, pár střevíců 22 K.

Soupis zásob, maximální ceny

Dne 18. a 19. října byl opětně soupis zásob, který prováděl říd. uč. Macák. Nalezeno bylo přesnice 47 454 kg, žita 74 210 kg, ječmene 32 431 kg, ovsa 27 711 kg, mouky pšeničné 2 300 kg, žitné 3 525 kg, ječné 15 kg, hrachu 150 kg. Současně stanoveny byly tzv. maximální ceny, za které stát obilniny od pěstitelů přejímal, a sice pro rok 1915: za 1 q žita a ječmene 28 K, pšenice 34 K, ovsa 46 K. Ale potají prodávalo se mnohem dráže. Jak ceny rapidně stoupaly, dosvědčuje záznam, dle kterého na podzim r. 1915 bylo v naší obci prodáno pár volů za 7 000 K. 22. října provedena byla revise zásob zvláštní komisí, které předsedal četnický velitel a jejímiž členy byli Frant. Pánek jako okresní starosta, J. Rosenbaum jako komisionář „Válečného obilního ústavu“, Boh. Kučera jako obecní starosta a říd. uč. Frant. Macák. Přebytky odevzdány byly Válečnému obilnímu ústavu v Rakovníku, jímž tehdy bylo „Hospodářské družstvo.“

Válečný obilní ústav

Válečný obilní ústav měl za úkol vykupovati přebytky a dávati tam, kde nebylo. Hospodaření v těchto institucí bylo většinou korupční. Jednotlivci obohacovali se na účet celku. Kdo chtěl zachrániti nutné živobytí pro svou rodinu, podplácel a různými způsoby si předcházel úředníky a zřízence různých těch válečných úřadů a institucí.

Válečná půjčka

Peněz na vedení války se nedostávalo, a proto Rakousko čas od času vypisovalo tzv. válečné půjčky. A tak 30. října upisovala se I. válečná půjčka, která v Pavlíkově vynesla 4 100 Kč (Kampelička 2 000,-, školní děti 100,- a občané 2 000,-).

Odvod

31. října byl odvod 21-24letých a 38-42letých. Z 19 odvedeni byli 3, a ti narukovali dne 16. listopadu.

Italští uprchlíci

2. listopadu dopraveno do naší obce 30 italských uprchlíků, z nichž 12 žen. Tito byli od města Rivy v jižním Tyrolsku, z území, kterého se Italové zmocnili. Ubytováni byli v hostinci nyní Fr. Svobody (dříve u Truksů) v čp. 64. Tam obec dala jim slamníky, kamna a uhlí. Živi byli po statcích a stát za živobytí jedné osoby platil 90 h denně.

Dušičková sbírka

Téhož dne konala se v obci tzv. Dušičková sbírka pro válečné sirotky, která vynesla 23,07 K. To ovšem nebyla sbírka první, už dříve bylo jich několik a později přes tu chvíli. Nejvíce tím byly obtěžovány školy a jich učitelé.
 

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

munipolis

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

linka bezpečí

linka bezpečíllinka bezpečí

elektro seidl

Aktuální teplota

16.4.2024 23:04

Aktuální teplota:

5.0 °C

Vlhkost:

89.4 %

Rosný bod:

3.4 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23
1
24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5