Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Informace o odpadovém hospodářství

Informace o odpadovém hospodářství Městyse Pavlíkov v roce 2021

Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, § 60, odst. 4 informuje městys Pavlíkov způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. A současně zveřejňuje kvantifikované výsledky odpadového hospodářství městyse včetně nákladů na provoz obecního systému.

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určenému. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Od 1. ledna 2025 také textil.  Zdroj: http://https://www.mzp.cz/cz/komunalni_odpady

Jakým způsobem mohou v roce 2021 občané městyse Pavlíkov nakládat s odpady:

Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů obec zajišťuje nejen prostřednictvím sběrných nádob na tříděný odpad ve sběrných hnízdech, ale také soustřeďováním do velkoobjemových kontejnerů při mobilním svozu nebezpečného a objemného odpadu.

Přehled sběrných míst.pdf (375.84 kB)

                  Sběrná hnízda Pavlíkov    sběrná hnízda v Chlumu a Ryšíně   Sběrné hnízdo Tytry   sběrné hnízdo Skřivaň

Směsný komunální odpad a bioodpad občané soustřeďují do určených sběrných nádob svážených od nemovitostí. Svoz komunálního odpadu probíhal každou středu a svoz BIO pouze v sezóně jednou za 14 dnů. Komunální odpad z nádob o objemu 110/120l a bioodpad z nádob označených BIO o objemu 240l, nebo společných 1100 l. 

Pro hřbitovní odpad je pak určena nádoba 1100 l ve Skřivani a velkoobjemový kontejner v Pavlíkově.

Odpad komunální a tříděný je předáván svozové firmě Marius Pedersen a.s., hřbitovní odpad je předán firmě Ekologie s.r.o., textil ke zpětnému využití firmě TextilEco, a.s. a oleje a tuky společnosti EKO-PF s.r.o.

Jak je možno předcházet vzniku odpadů:

K nejúčinnějším způsobům redukce  množství odpadů v domácnostech patří:

  • Používat nabíjecí baterie místo jednorázových (úspory v gramech).
  • Vyhnout se jednorázovým nákupním taškám (úspory do 2 kg/ob/rok).
  • Omezení zbytečných obalů, pití vody z vodovodu.
  • Odmítnutí nevyžádané reklamy do schránek (úspory kolem 8 kg/ob/rok).
  • Stop plýtvání potravinami.
  • Jednorázově potřebné věci lze často zapůjčit.
  • Nepotřebné oblečení darovat na charitativní účely.
  • Starý nábytek nabídnout zdarma na internetu.
  • Domácí kompostování (úspory od 40 do 200 kg/ob/rok).
  • Použití látkových plen (úspory do 3 kg/ob/rok, 700-1000 kg na 1 dítě ).

Zdroj: https://arnika.org/jak-predchazet-odpadum

domácí kompostér štěpkovač knihobudkanádoba na textil

Díky projektu "Předcházení vzniku odpadů v městysi Pavlíkov" byl celkem 250 zájemcům předán domácí kompostér, dále byl pořízen štěpkovač, sběrná nádoba na textil a dvě knihobudky, které mají pomoci ke snížení odpadů.

Produkce odpadů Městyse Pavlíkov v roce 2021- KOLIK A ZA KOLIK:

číslo

druh odpadu

množství (tuny)

150105

Kompozitní obaly

1,12

150110

Znečištěné obaly

0,16

160103

Pneumatiky

3,19

170605

Stavební materiály obsahující azbest

0,25

200101

Papír a lepenka

21,99

200102

Sklo

24,49

200110

Oděvy

2,8

200127

Barvy

1,19

200136

Elektronická zařízení

1,38

200138

Dřevo

56,26

200139

Plasty

32,86

200201

Bio odpad

297,88

200301

SKO

366,03

200307

Objemný odpad

27,47

produkce.pdf (519 kB)

Náklady:

Kompozitní obaly      23 215,05 Kč
Lepenka, papír           117 631,20 Kč
Sklo                                37 039,20 Kč
Plasty                            386 400,00 Kč
BIO                                 110 232,10 Kč
Směsný komunální odpad 958 879,28 Kč
Objemný odpad  117 211,65 Kč
Nebezpečný odpad  71 582,43 Kč
Olej z domácností 6 897,00 Kč
Odpad ze hřbitova 13 270,28 Kč
Administrativní a jiné služby 64 567,16 Kč
Celkem za odpady 2021 1 906 925,35 Kč

náklady.pdf (620 kB)

Výnosy:

poplatek za svoz komunálního odpadu  695 832,00 Kč
odměna za třídění EKO-KOM, a.s. 244 419,40 Kč
celkem   940 251,40 Kč

výnosy.pdf (519.56 kB)

srovnání nákladů a výnosů.pdf (513.56 kB)

Úřad městyse

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

munipolis

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

linka bezpečí

linka bezpečíllinka bezpečí

elektro seidl

Aktuální teplota

18.7.2024 11:07

Aktuální teplota:

35.8 °C

Vlhkost:

32.7 %

Rosný bod:

16.9 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1