Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Záměr 13/2022

Naše značka: 13/2022   

V Pavlíkově: 9.5.2022

          

Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví městyse Pavlíkov.

Městys Pavlíkov zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), záměr pachtu pozemku k jeho zemědělskému využití. Předmětem pachtu je zemědělský pozemek ve vlastnictví městyse Pavlíkov parc. č. 286/59 v k.ú. Pavlíkov o celkové výměře 531 m2.

Podmínky vyhlašovatele:

  • Pacht v minimální výši 2 500,- Kč/ha.
  • Nabídka bude obsahovat minimálně informace v tomto členění: číslo pozemku, výměra, návrh pachtovného.
  • Smlouva o pachtu zemědělského pozemku bude uzavřena dle kritéria „ceny a využití pozemku“.
  • Městys Pavlíkov si vyhrazuje právo od záměru odstoupit nebo neuzavřít žádnou smlouvu o pachtu zemědělského pozemku.

Upozornění:

Zveřejněním záměru je naplňována povinnost stanovená zákonem o obcích za účelem možnosti vyjádřit se a předložit případné nabídky. Zveřejnění záměru není veřejným příslibem dle ust. § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle ust. § 1772 OZ či veřejnou nabídkou dle ust. § 1780 OZ, nejedná se ani o veřejnou zakázku podle zvláštního zákona.

Své nabídky či vyjádření zasílejte pouze poštou v řádně zalepené obálce nebo osobně předejte do podatelny Městyse Pavlíkov tak, aby byly doručeny nejpozději dne 25. 5. 2022 do 12:00 hod. na adresu: Městys Pavlíkov, Pavlíkov 185, 270 21, Pavlíkov. Na nabídky a vyjádření došlá po tomto datu nebude brán zřetel.

Na obálku do levého dolního rohu uveďte heslo:

„NEOTEVÍRAT – pacht pozemku v k.ú. Pavlíkov“ s uvedením celého jména a adresy nebo názvu a sídla uchazeče. Pozor!! Předchozí žádost není přihláškou k záměru.

Příloha č. 1 grafické zobrazení pozemku

pozemek

 

                                                                     Miroslav Macák v.r.

                                                                   starosta městyse

 

Vyvěšeno: 9.5.2022

(včetně zveřejnění na www.pavlikov.cz, úřední deska)

Sejmuto: 25.5.2022

Datum sejmutí: 25. 5. 2022 Zodpovídá: Hana Vejříková

Úřad městyse

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

elektro seidl

Aktuální teplota

28.5.2022 23:09

Aktuální teplota:

9 °C

Vlhkost:

69,7 %

Rosný bod:

3,8 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
1