Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Záměr Městyse Pavlíkov 12/2022

Naše značka 12/2022                       

Pavlíkov   5. 5.2022                                                                                                         

                     

Záměr Městyse Pavlíkov na prodej sněhové frézy SF 1330 YETTY

Městys Pavlíkov zveřejňuje záměr na prodej sněhové frézy SF 1330 YETTY, zakoupené v roce 2007. Městys Pavlíkov si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek případně od záměru odstoupit. Sněhovou frézu je možno si po předchozí domluvě prohlédnout.

Podmínky prodeje:

  • Minimální cena je stanovena dle ocenění vozidla na částku 6 900,- Kč.
  • Rozhodujícím kritériem prodeje je výše nabídnuté kupní ceny.

Náležitosti nabídky zájemce:

  1. přesnou identifikaci žadatele

        -  u právnické osoby IČ, název a sídlo firmy v souladu s výpisem z obchodního rejstříku,

         - u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, telefonní    spojení,

  1. případné podmínky, které zájemce považuje za nutné, aby byly uvedeny ve smlouvě.

Upozornění:

Zveřejněním záměru je naplňována povinnost stanovená zákonem o obcích za účelem možnosti vyjádřit se a předložit případné nabídky. Zveřejnění záměru není veřejným příslibem dle ust. § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle ust. § 1772 OZ či veřejnou nabídkou dle ust. § 1780 OZ, nejedná se ani o veřejnou zakázku podle zvláštního zákona.

Své nabídky či vyjádření zasílejte pouze:

  1. poštou v řádně zalepené obálce
  2. osobně předejte v zalepené obálce do podatelny Městyse Pavlíkov tak, aby byly doručeny nejpozději dne 23. 5. 2022 do 12:00 hod. na adresu: Městys Pavlíkov, Pavlíkov 185, 270 21, Pavlíkov. Na nabídky a vyjádření došlá po tomto datu nebude brán zřetel.

 

Na obálku do levého dolního rohu uveďte heslo:

„NEOTEVÍRAT – prodej sněhové frézy“ s uvedením celého jména a adresy nebo názvu a sídla uchazeče.

Pozor!! Předchozí žádost není přihláškou k záměru.

 

                                                                                                  Miroslav Macák v.r.

                                                                                                              starosta

Vyvěšeno 5.5.2022

(včetně zveřejnění na www.pavlikov.cz, úřední deska)

Sejmuto: 23.5.2022

 

Datum sejmutí: 23. 5. 2022 Zodpovídá: Hana Vejříková

Úřad městyse

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

elektro seidl

Aktuální teplota

28.5.2022 21:02

Aktuální teplota:

12 °C

Vlhkost:

59,5 %

Rosný bod:

4,3 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
1