Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Historie

Pavlíkov

Pavlíkov je obec, která leží 7 km jižně od okresního města Rakovníka ve směru hlavního tahu Rakovník – Rokycany. Obec vznikla mezi léty 1200 -1341. Za vlády Jana Lucemburského byl Pavlíkov uváděn jako manství Křivoklátské řídící se právem německým stejně jako sedláci v Hudlicích. Roku 1585 byl Pavlíkov propuštěn z manství a stal se statkem zpupným. Jako dědictví se Pavlíkov stal po roce 1660 majetkem rodiny Renšperků ze Skřivaně. Od roku 1776 byl na místě bývalé kaple sv. Vojtěcha ze 14. století postaven kostel svaté Kateřiny za přispění patrona Karla Egona Fürstenberka. V roce 1780 byla založena v Pavlíkově škola, r. 1896 první obecní pošta a v roce 1948 mateřská škola.

Hlavním zdrojem obživy bývalo zemědělství. S rozvojem průmyslu přišly i nové pracovní příležitosti. Byly to především doly v Lubné a průmyslové a stavební podniky v Rakovníku. Důležitý byl i keramický závod Šamotka, dnes RKZ.

V současné době je v  Pavlíkově obecní úřad, základní a mateřská škola a služby občanům poskytuje pošta, obecní knihovna, obchody s potravinami, kadeřnictví, dvě autoopravny, stavební firma, dovozce uhlí, restaurace a několik dalších podnikatelů. V roce 1972 byl otevřen Kulturní dům, který je k dispozici dodnes pro veřejné i soukromé kulturní akce.

V obci mimo jiné pracují tyto společenské organizace: Klub žen, sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení. Sportovní klub Pavlíkov zajišťuje různé sportovní akce a soutěže. K nejoblíbenější sportům patřila a stále patří kopaná.

Obec Pavlíkov vešla do podvědomí veřejnosti především zásluhou některých místních rodáků. Byli to profesor Jirkovský, který vyučoval a vedl Vysokou školu báňskou v Ostravě, malíř a grafik Jiří Anderle či prvoligový fotbalista Dukly Praha a člen reprezentačního mužstva Jiří Čadek.

Skřivaň

Skřivan se nachází jihozápadně od městečka a hradu Křivoklát přibližně 12 km od Rakovníka. Poprvé je o ní zmínka roku 1355 jako o zemanském statku, jehož majiteli byli bratři Kunešové.

Renesanční zámeček ze 16. století si zaslouží pozornost návštěvníka podobně jako kostel sv. Štěpána, který stojí na nedalekém návrší uprostřed bývalého hřbitova.

Skřivaň je rodištěm Karla Šimanovského (1826 -1904), vlastním jménem Karel Šíma, dramatického herce a režiséra. Tento rodák býval také přítelem spisovatele J.K.Tyla.

Nedaleko Skřivaně se nachází chráněný přírodní útvar vrch Valachov. V jeskyni na Valachově byl poprvé v Čechách nalezen a určen nerost skavíkit.

V současné době má Skřivaň 150 obyvatel, obchod s potravinami a pohostinství. Zdejší okolí je vhodné zejména k pořádání výletů a houbaření v přilehlých křivoklátských lesích.

Kronika Skřivaň 1938-1960
Kronika Skřivaň 1961-1992

Ryšín

Část obce zvaná Ryšín leží na hranici CHKO Křivoklátsko v údolí Rakovnického potoka v těsném sousedství části obce zvané Chlum.Tyto dvě části obce tvoří od padesátých let po sloučení národních výborů a zemědělských družstev jednu obec.

První zmínky o vsi Ryšín pochází z roku 1124. Nově založené osadě dal kníže Vladislav jméno po své manželce Rische z Vohlburku jméno Richšín. Časem se jméno počeštilo na Ryšín.

V roce 1950 bylo započato s novou stavbou vodovodu a kanalizace, která byla postupně dobudována v roce 1960 a roce 1959 byla vybudována silnice z Chlumu do Ryšína.

Obec Ryšín proslavil rodák František Polánek, školský a osvětový pracovník a regionální spisovatel. Nejznámější jeho díla jsou Přehled dějin literatury české a Přehled pošty a měřictví.

Chlum

Chlum leží 10 km jihovýchodně od okresního města Rakovníka ve svahu nad údolím Rakovnického potoka. Skládá se ze dvou částí, Horní Chlum a Dolní Chlum, známý pod zlidovělým názvem Poschlým. První zmínky o Chlumu pocházejí z let 1334 – 1337.

V obci je kulturní dům s pohostinstvím a sálem. Dodnes je stále významným objektem v obci. Sbor dobrovolných hasičů tvoří základ veškerého společenského dění celé obce Chlum. Značná část domů je využívána k rekreačním pobytům. Chalupáře a turisty láká malebné prostředí a lesy s údolím Rakovnického potoka.

Tytry

Tytry se nachází v údolí Tyterského potoka přibližně 10 km jižně od Rakovníka. Zakladatelem vsi je s největší pravděpodobností zemský podkomoří Dirtich Špatzman z čehož lze usoudit, že ves byla založena před rokem 1300. Obec Tytry je podobně jako okolní vesnice hojně využívána rekreanty k chalupaření. Asi polovina zde stojících domů patří chalupářům.

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

munipolis

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

linka bezpečí

linka bezpečíllinka bezpečí

elektro seidl

Aktuální teplota

18.7.2024 09:07

Aktuální teplota:

34.5 °C

Vlhkost:

35.8 %

Rosný bod:

17.2 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1