Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Příspěvek na stravování pro starobní důchodce

Příspěvek na stravování u provozovatele pohostinství, který má sídlo v k.ú. Městyse Pavlíkov

Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na stravování

Zastupitelstvo Městyse Pavlíkov schválilo usnesením č. 151/2023 ze dne 20.12.2023, pravidla pro poskytování finančního příspěvku na stravování.

Poskytovatelem příspěvku je Městys Pavlíkov. Zdroj pro poskytnutí příspěvku jsou finanční prostředky městyse. Podmínkou poskytnutí příspěvku na stravování je schválení příspěvku v rozpočtu městyse v daném kalendářním roce.

Žádosti budou vyřizovány v pořadí podle podání žádostí na úřad Městyse Pavlíkov.

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo jednotlivé žádosti se zdůvodněním zamítnout.

Finanční příspěvek ve výši 30,- Kč na jeden zakoupený oběd od provozovatele pohostinství, který má sídlo v k.ú. Městyse Pavlíkov se žadateli poskytne při splnění níže uvedených podmínek:

 1. Příjemce příspěvku
 • Příspěvek se poskytuje pouze fyzickým osobám, občanům obcí Pavlíkov Chlum, Ryšín, Skřivaň a Tytry, kteří jsou starobními důchodci. (doloží k žádosti rozhodnutí od ČSSZ o přiznání starobního důchodu)
 • V době podání žádosti musí mít občan trvalý pobyt na území obcí Pavlíkov, Chlum, Ryšín, Skřivaň a Tytry.
 • Žadatel o příspěvek nesmí mít vůči městysi Pavlíkov žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 • Žadatel příspěvku musí být fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání.
 1. Účel a podmínky příspěvku
 • Příspěvek bude poskytnut na zakoupení oběda od provozovatele pohostinství, který má sídlo v k.ú. Městyse Pavlíkov.
 • Příspěvek bude poskytnut na základě žádosti Typ: PDF dokument, Velikost: 119.73 kB a následně podepsané darovací smlouvy. (Přílohou žádosti je rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.)
 • Žadateli bude vystavena osobní karta, opravňující k odběru obědového menu.
 • Příspěvek bude vyplácen 1x měsíčně v hotovosti na úřadu městyse Pavlíkov.
 • Žadatel doloží zakoupení oběda pokladním dokladem vystaveným a potvrzeným provozovatelem pohostinství.
 • Příspěvek bude poskytnut ve výši 30,- Kč/ osoba / oběd / den.
 • Obědy lze čerpat libovolný počet dní v pondělí až pátek.
 • V pohostinství bude žadatel hradit plnou cenu oběda a příspěvek mu bude vyplacen zpětně, na úřadě městyse Pavlíkov, nejdříve od 1.1.2024.
 1. Postup při poskytování příspěvku
 • Finanční příspěvek bude poskytnut na základě žádosti a po předložení povinných dokladů:
 • Žádost o příspěvek na stravování
 • rozhodnutí ČSSZ o přiznání starobního důchodu
 • pokladní doklad potvrzující zakoupení obědového menu
 • Příspěvek se poskytuje v hotovosti a proti podpisu, který stvrzuje převzetí částky
 • S žadatelem bude uzavřena darovací smlouva na fin. hotovost.

 

                                                                                             Miroslav Macák, starosta v.r.

 

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

munipolis

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

linka bezpečí

linka bezpečíllinka bezpečí

elektro seidl

Aktuální teplota

16.4.2024 23:04

Aktuální teplota:

5.0 °C

Vlhkost:

89.0 %

Rosný bod:

3.4 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23
1
24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5