Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Část 9

Pamětní kniha obce Pavlíkov

Nová revize zásob obilních

Nová revize zásob obilních byla 8. prosince zvláštní komisí, jejímž předsedou byl F. Lauerstein, berní správce v Rakovníku a členy J. Straka, hosp. adjunkt ze Všetat, říd. uč. F. Macák a starosta obce B. Kučera. Opět byly nalezeny přebytky a ty odevzdány Váleč. obilnímu ústavu.

Různá nová nařízení

Během roku 1915 hotovými spoustami různých doporučení, přání, vybídnutí, nařízení a rozkazů, byly vyžadovány na žactvu, učitelstvu, obecním úřadě i občanstvu, v duchu rakouské myšlenky, různé sbírky a různá nová zařízení. Z mnohého jenom něco: žádalo se, aby zavedená byla vojenská výchova žáků, tělocvik vojenský, děti měly se cvičiti i ve způsobech válečných, v útočení, střelbě atd. Směšný pohled byl na učitele – jenerála – jak s 6letými caparty nacvičuje „švarmlinie“ a v nich útočí na nepřítele.

Nové válečné instituce

Vznikly nové válečné instituce dobročinné i politické, na které vyžadovaly se stále milodary, které se opatřovaly sbírkami, jež prováděly děti. Obžínková slavnost „Zlatý klas“ vynesla u nás 45 K, které zaslány „Červenému kříži“. Na tuto instituci, kterou měla v rukou choť českého místodržitele Marie Loudenhove, korupčnice známá pode jménem „Černá Mary“, v Pavlíkově pamatovalo se velmi značnými obnosy, snad až zbytečně vysokými, prý vinou učitele Kubála.

Sbírka vlny a kaučuku

Děti během tohoto roku provedly také sbírku vlny a kaučuku pro účely válečné. 31 kg bylo posláno „Úřadu pro válečnou péči“. Děti sbíraly též listy ostružníku, jahodníku, borůvčí – prý na čaj pro raněné a nemocné vojíny. Ale ptejte se těch, kteří v nemocnici leželi, kolik toho čaje vypili! Také duběnky byly sbírány pro válečné účele. Ve školách děvčata dělala rukavice, nátepničky, ponožky atd., prý zase pro vojíny v poli, aby netrpěli zimou. Vojíni – aspoň čeští – však těchto věcí nedostávali a bylo jich na tisíce, kterým umrzly ruce, nohy apod. Byla to ovšem vina rakouské vojenské správy, která vojsko nedostatečně oblékala, zatím co s věcmi cennými a opravu dobrými se čachrovalo a lichvařilo.

Rok 1916 ve znamení chlebenek

Tento rok začíná ve znamení nedostatku a bídy, kterouž města cítila už dávno, neboť tam zásobování obyvatelstva bylo už od 22. 8. 1915 regulováno t. zv. chlebenkami – chlebovými či moučnými výkazy. Tyto chlebenky byly zavedeny na venkově, a tedy i v Pavlíkově od 1. ledna 1916 a vydával je obecní starosta jen těm, kteří neměli vlastních zásob. Mouku (neboť u nás se chleba nevydával) rozděloval obyčejně místní obchodník, u nás zase starosta Boh. Kučera. V mnohých obcích s chlebenkami, jakož i později vydanými „cukřenkami“, „kávenkami“, „mýdlenkami“, „tučenkami“, „tabačenkami“ se zase lichvařilo, takže bylo mnoho oprávněných stížností – ale nebylo dovolání – starostové měli v té době velikou moc a úřady nechtěly si je pohněvati, ježto bez starosty byly bezmocny. Chlebenka zněla na 1,4 kg mouky pro 1 osobu na 1 týden.

Odvody starostů

24. ledna byly prohlídky obecních starostů a radních, kteří až dosud nebyli povinni stavěti se k odvodům a nastupovati k plukům. Zdejší starosta B. Kučera byl odveden. Z odvedených snad nikdo nenastoupl vojenskou službu, nebo jen ti nepohodlní. Náš starosta nenastoupil také. Rakousko chtělo míti starosty vojáky, aby jim v čas potřeby mohlo pohroziti válečnou službou a tím si zabezpečiti ochotné vykonavatele nepopulárních nařízení. A někteří starostové své moci nadužívali a velmi často se mstili těm, které neměli rádi. Snad i v Pavlíkově se podobné případy staly.

Nový soupis zásob

Nový soupis zásob proveden byl ve dnech 3. a 4. února podle stavu 31. I. 1916. V naší obci bylo 41 samozásobitelů (zemědělci, kteří nebyli odkázáni na tzv. aprovizační zásobování) a ti měli v zásobě 17 123 kg pšenice, 21 171 kg žita, 28 061 kg ječmene, 34 643 kg ovsa; mouky pšeničné bylo 2 449 kg, žitné 2 895 kg, ječné 45 kg. Tyto zásoby stačily pro 21 rodin a 368 osob. Koní bylo 62. Za měsíc duben vyplaceno bylo v naší obci na vyživovacích příspěvcích tem, kteří svého živitele měli ve válce 5 376,32 K. Stejný peníz vyplácel se každý měsíc, ale protože vojáků přibývalo, zvyšovaly se i příspěvky. Dnem 1. dubna zavedeny byly lístky na cukr („cukřenky“). Dostal je každý, kdo měl méně než 2 kg cukru pro 1 osobu na 1 měsíc. Těžce pracující dostávali 1 5/8 kg. Cukřenky zněly na 1 kg cukru pro osobu a měsíc. Týmž dnem zavedeny byly kávové lístky („kávenky“), které zněly na ¼ kg pražené kávy pro 1 osobu na 8 týdnů. První „ kávenky“ byly vydány 29. 4. 1916 a poslední 29. X. 1916. Pak již káva nebyla a lidé nahrazovali ji praženým žitem, ječmenem, žaludy apod.

Stromková slavnost, odvody

Dne 8. dubna konána zde byla stromková slavnost, při níž vysazeny byly 2 plnokvěté červené hlohy na paměť padlých vojínů ze zdejší obce. 14. dubna byly odvody 18letých (narozených 1898). Z 9 branců odvedeni byli 4 a ti nastoupili službu 11. května.

Zavedení letního času

Od 1. května do 30. září zaveden byl tzv. „letní čas“ pro nedostatek svítiva a paliva a sice tak, že v noci z 30. dubna na 1. květen ve 2 hodiny v noci posunula se rafie hodinová o 60 minut ku předu a v noci z 30. září na 1. Říjen v téže době rafie se posunula o 60 minut zpět.
 

 

Městys

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

munipolis

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

linka bezpečí

linka bezpečíllinka bezpečí

elektro seidl

Aktuální teplota

20.5.2024 02:05

Aktuální teplota:

9.8 °C

Vlhkost:

100.0 %

Rosný bod:

9.8 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2